ברוך הבא לתנאי השימוש של רינגו טים בע"מ אנו מודים לך על הצטרפותך לתוכנית בניית אתרים לעסקים קטנים שים לב חוזה זה רלוונטי אך ורק לבניית אתרים במודל של מנוי חודשי או שנתי .
תודה שבחרת להשתמש בשירותים שלנו.

מבוא

• השירותים שלנו מציעים ללקוחות שלנו את היכולת ליצור אתר אינטרנטי רספונסיבי בעל נוכחות מקוונת יפה ומקצועית לעסקים קטנים ובינונים על מנת לחסוך בהוצאה גבוהה לבניית אתר לעסק וכדי ליצור חווית משתמש אטרקטיבית ללקוחותינו על ידי צוות המעצבים והמפתחים של רינגו על גבי פלטפורמת וורדפרס ( קוד פתוח )

להלן פירטנו תנאים משפטיים חשובים החלים על כל מי שמבקר באתר שלנו או שמשתמש בשירותינו. תנאים אלה נחוצים על מנת להגן עלינו וגם עלינו, וכדי להפוך את שירותינו לאפשריים ומהנים יותר עבור כולם. ממגוון רחב של שירותים ותכונות וחלק מהתנאים שלהלן עשויים שלא להיות רלוונטיים לשירותים הספציפיים שבהם אתה משתמש ברינגו בניית אתרים.

• לכל אתר יש מערכת לניהול תוכן אשר בה הלקוח יוכל להזין ( תמונות / טקסטים / וידאו / לינקים / ניהול קטגורויות / תתי קטגוריות / ובלוג ) בנוסף להזנת תכנים אלו הלקוח יוכל להוסיף מטא תג בתוסף ה SEO

• כל שירותי העיצוב של האתר יבוצעו על ידי רינגו טים בע"מ בהתאמה למכשירי המובייל

הגדרות בהסכם זה

1.1 "אינטרנט"- רשת המידע הגלובלית המוכרת ברבים תחת השם "אינטרנט".
1.2 "אתר"- מאגר מידע המצוי על רשת האינטרנט.
1.3 "כתובת האתר"- www._.co.il

התחייבויות והצהרת הספק

2.1 הספק מצהיר כי מצויים בידיו הידע והטכנולוגיה הדרושים לשם הקמת אתר באינטרנט.
2.2 הספק יפעל להקמת אתר האינטרנט עבור הלקוח, בכפוף לקיום כל התחייבויות הלקוח כפי שמפורט בהסכם זה.
2.3 תוכן האתר יהיה בהתאם לתוכן שיועבר ע"י הלקוח לספק במועד חתימת הסכם זה; ככל שהלקוח יהיה מעוניין לקבל מהספק שירות עבור בניית תוכן האתר יהיה עליו לשלם לספק תשלום נוסף ונפרד עבור שירות זה.
2.4 הספק יהא רשאי להיעזר בצדדי ג' ו/או קבלני משנה, ע"פ שיקול דעתו המקצועית, לשם קיום מי מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה.הצהרות והתחייבות הלקוח

התחייבויות והצהרת הלקוח


3.1 הלקוח מצהיר כי ימסור לספק במועד חתימת הסכם זה, את כל המידע ואת כל דרישותיו כלפי ביצוע עבודות הקמת אתר האינטרנט ומקובל על הצדדים כי כל הדרישות יסוכמו בטופס האפיון (טופס בניית אתר ); בנוסף מצהיר הלקוח כי ידוע לו שככל שישנה את דרישותיו, כפי שסוכמו בטופס האפיון, כלפי בניית האתר בשלב מתקדם של העבודה, יהא עליו לשלם לספק סך נוסף כפי שיקבע ע"י הספק.
3.2 במקרה שהלקוח אינו חברה או עוסק מורשה או עוסק פטור מצהיר הלקוח שהינו מעל לגיל 18 וכל תנאי השימוש של רינגו חלים עליו במדינת ישראל .
3.3 בנוסף, עליכם להחזיק בכל הזכויות על כל תוכן שתעלו או מפרסמים או שאנו ניגשים אליו, מייבאים ו / או מעלים עבורכם באמצעות השירותים שלנו, להבטיח שתוכן כזה יהיה חוקי ואמין, וכל דבר שתעשו בו (או תאפשר רינגו או משתמשי הקצה שלך שעושים את זה) הוא חוקי
3.4 אתה מבין ש-רינגו אינה מספקת ייעוץ משפטי או המלצה כלשהי ביחס לחוקים או לדרישות החלים על השימוש שלך או על משתמשי הקצה שלך, או על אי ציותך לכך;
ובאופן ספציפי לגבי תוכן המשתמש שלך:
3.5 הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שלספק יש את האפשרות לפרסם את השירות ו/או האתר ו/או פרטים של הלקוח באתר של הספק.
3.6 הלקוח מתחייב שישתמש בשירות של רינגו למינמום של 12 חודשים

זמני עבודה

4.1 הספק מתחייב לעלות את האתר לאוויר תוך 15 ימי עסקים מרגע חתימת הסכם זה; התחייבות זו של הספק תהיה תקפה אך ורק במידה ויקבל שיתוף פעולה מלא מצד הלקוח והתשלום יועבר בזמן

התמורה

6.1 עבור הקמת האתר ישלם הלקוח סך של 250 ₪ לחודש לא כולל מע"מ באמצעות כרטיס אשראי בבעלותו או בבעלות החברה /העסק שברשותו .
6.2 במידה וללקוח אין כרטיס אשראי מסודר יש אפשרות לקבלת 12 צ'קים או בהעברה בנקאית לכל השנה .
6.3 התשלום כולל בתוכו שרתי איחסון הנמצאים בישראל בעלי גיבוי יומי לתוכן האתר עם תעודת SSL לאתר ועד שלוש תיבות מייל לעסק של הלקוח.
6.4 האתר כולל בתוכו רכיב SEO דינמי על מנת לעדכן מטא תג למנועי חיפוש .
6.5 כמו כן באתר יותקן גוגל אנליטיק ללקוח .

6.6 במידה והלקוח מעוניין להפסיק את השירות עליו להודיע במייל על ניתוק השירות כ 30 יום לפני מועד החיוב הבא שאחריו

חידוש אוטמטי

7. על מנת להבטיח שאינך חווה הפרעה או אובדן של שירותים, שירותים בתשלום מסוימים כוללים אפשרות לחידוש אוטומטי כברירת מחדל, לפיה, אלא אם כן אתה מכבה את אפשרות החידוש האוטומטי, שירותים בתשלום כאלה יחודשו אוטומטית עם סוף תקופת המנוי הרלוונטית, לתקופת חידוש השווה בזמן לתקופת המנוי המקורית (למעט תקופות מורחבות), אלא אם כן הודיעו לך אחרת, באותו מחיר (בכפוף לשינויי מיסים רלוונטיים ולמעט כל הנחה או מבצע קידום מכירות אחר הניתן לתקופה הראשונה) ("חידוש שירותים בתשלום"). לדוגמה, אם תקופת ההרשמה המקורית לשירות היא חודש, כל אחת מתקופות החידוש שלה (במידת הצורך) תהיה למשך חודש. בהתאם לכך, במידת הצורך, רינגו תנסה לחייב אותך אוטומטית בכספים המאוחסנים בכרטיס המאוחסן, תוך עד שבועיים (2) לפני שתתחיל תקופת החידוש כאמור. במקרה של אי גביית העמלות המגיעות לך, אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי (אך לא יהיו מחויבים) לנסות ולגבות במועד מאוחר יותר, ו / או להשעות או לבטל את חשבון המשתמש שלך, ללא הודעה נוספת. אם שירות חידוש התשלום שלך כפוף לתקופת מנוי שנתית או מרובת שנים, רינגו תשתדל לספק לך הודעה לפני חידוש שירות בתשלום כזה לפחות שלושים (30) יום לפני מועד החידוש.

הנגשה לנכים
8.1 הלקוח מצהיר שהספק הסביר לו על כך שבחודש 10/17 יכנס ככל הנראה חוק חדש עם תקן המחייב בעלי אתרים להנגיש את האתר שלהם לאנשים בעלי מוגבלויות.
8.2 הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשירות שנותן הספק בנושא הנגשה לאנשים בעלי מוגבלויות אינו עומד בתקן הנדרש והשירות אותו נותן הספק בנושא הנגשה לבעלי מוגבלויות הוא בבניית אתרים תדמיתיים בלבד. כמו כן הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשירות אותו הוא מקבל מהספק אינו מכסה אותו בפני תביעות עתידיות; כמו-כן מצהיר הלקוח כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או תלונה עתידית כלפי הספק בנושא הנגשת האתר לנכים

זכויות יוצרים

9.1 הספק שומר לעצמו את הזכות להוסיף קישור עם הכיתוב "רינגו בניית אתרים " בתחתית העמודים באתר. ללקוח לא ניתנת הזכות להסיר קישור זה ללא הסכמה בכתב מהספק .

כלליות ההסכם

10.1 הסכם זה מבטא את כל ההסכמות וההצהרות של הצדדים. כל מצג ו/או הבנה אשר לא נכתבה בהסכם זה תחשב כבטלה ומבוטלת.
10.2 על ידי לחיצה על הסכם זה ורכישת שירות חידוש בתשלום, אתה מאשר ומסכים כי שירות חידוש התשלום יחדש אוטומטית בהתאם לתנאים לעיל.

ביטול מנוי ושימוש באתר

11.1 אתה רשאי להפסיק להשתמש ולבקש לבטל את חשבון המשתמש שלך ו / או כל שירותי רינגו בכל עת, בהתאם להוראות הקיימות בשירותי רינגו. התאריך והשעה לתוקף לביטול כזה יהיו התאריך והשעה בהם השלמת את תהליך הביטול בשירותי רינגו, והמועד הקובע לביטול השירותים בתשלום יהיה בסוף תקופת המינוי של שירותי בתשלום.

11.2 על אף דבר הפוך באמור לעיל, ביחס למנויים לחידוש שירותים בתשלום, המינוי כאמור יופסק רק עם תום התקופה המתאימה עבורו כבר שילמת. לתשומת לבך, מאחר שתהליך הביטול עשוי להימשך מספר ימים, על מנת להימנע מהחידוש האוטומטי הבא ומחיוב בהתאמה, יש לבצע את בקשת הביטול לפחות ארבעה עשר (30) יום לפני תום תקופת השירות הנוכחית.

ביטול מנוי על ידי רינגו


12.1 אי קיום אחד מתנאי רינגו ו / או תשלום כל תשלום חובה, יזכה את רינגו להשהות (עד ביצוע התשלום המלא) או לבטל את חשבון הלקוח ואת פלטפורמת המשתמש שלך (או תכונות מסוימות שלה), כמו גם את מתן כל שירותי רינגו הקשורים אליך (למשל, שירותים בתשלום) או שירותי צד שלישי אליך.

שירות לקוחות

13.1 שירות הלקוחות של רינגו פועל בימים א-ה בין השעות 9:00:-16:00 כדי ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו – אנא השתמש באחת מהאפשרויות המפורטות להלן: